Kraków coraz przyjaźniejszy mieszkańcom

Pośród wielu stolic województw w kraju, miasto Kraków wybija się nie tylko w obszarze sztuki i rozrywki, ale również na wielu odmiennych obszarach. Zaczyna być obszarem otwartym do mieszkania. Przekształcenia, które stały się udziałem miasta w ostatnich latach dają poczucie, że Kraków rzeczywiście idzie w górę.
Dobre przekształcenia w Grodzie Kraka.
Co niezłego stworzono w ciągu niedawnego okresu? Wielość udogodnień i inwestycji jest spora. Niezwykle pomogły w tej materii dotacje EU, z których miasto niemało korzysta. Dynamiczne akcje w obszarze uzyskiwania dofinansowania spowodowały, że małopolska uzupełniła się o nowe drogi, nowoczesne pojazdy w taborze trasportu miejskiego, i kolejne miejsca dla ludności.
Liczne innowacje są niewidoczne dla statystycznego Krakusa. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją. Najczęściej nie interesują nas informacje, które nie są bezpośrednio z nami połączone. Przeciętnemu obywatelowi Krakowa wydaje się, że w regionie zbyt mało się dzieje. Natomiast Kraków rozwija się z każdym miesiącem. Zmiany w zakresie gospodarki odpadami, tworzeniu i modernizacji siatki kanalizacyjnej, budowa ekranów akustycznych to tylko część zmian, które pomagają nam lepiej i wygodniej żyć. Kraków rozwija się też w zakresie opcji kulturalnych. Potencjał miasta rośnie za pomocą takich obiektów jak: Kraków Arena czy stadion Cracovia. takie miejsca przyciągają turystów do odwiedzin.
Zapoczątkowane dzięki radnym projekty nie dotyczą jedynie ścisłego środka Krakowa, ale również są połączone z pełnym województwem . Dlatego lepiej nie uskarżać się lecz dostrzec zmiany w jakie obrodził Kraków.
Następne miesiące – o ile będzie możliwość zachowania tempa innowacji – pozwolą miastu stać się wspaniałą stolicą małopolski.
Jacek Majchrowski