Pośród wielu stolic województw w kraju, miasto Kraków wybija się nie tylko w obszarze sztuki i rozrywki, ale również na wielu odmiennych obszarach. Zaczyna być obszarem otwartym do Read More