Wśród wielu stolic województw w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w obszarze sztuki i akademickim, ale też na wielu innych obszarach. Staje się obszarem otwartym do Read More